Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » XI sesja Rady Gminy Gorlice

dodano: 2019-10-23 08:04:34
24 października 2019 roku odbyła się XI sesja Rady Gminy Gorlice.
Wśród tematów obrad znalazły się m.in.:

1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gorlice.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w miejscowości Szymbark.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości obciążonej służebnością w miejscowości Szymbark.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach na ławnika do Sądu Rejonowego w Gorlicach na kadencję  2020- 2023.
5. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata nas ławnika.
6. Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Gorlicach na kadencję  2020- 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu w budżecie gminy.
8. Dokonanie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
9. Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi na uchwałę Rady Gminy Gorlice Nr XXXV/403/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
10. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
11. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym oraz o wpływających interpelacjach i zapytaniach.

   
Link do sesji:


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne