Strona główna

Gmina Gorlice

Urząd Gminy »

Urząd

Misja Urzędu Gminy Gorlice

 

Misją Urzędu Gminy Gorlice jest zaspokajanie potrzeb naszych klientów poprzez skuteczną i efektywną realizację zadań i celów oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług, służące podnoszeniu poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Gorlice.

 

Urząd Gminy Gorlice

Adres: ul. 11 Listopada 2 
           38-300 Gorlice

Godziny pracy Urzędu Gminy Gorlice:
poniedziałek - piątek 7.30 – 15.30


SEKRETARIAT - DZIENNIK PODAWCZY - INFORMACJA
pok. nr 15, tel. 18 534 62 00 / 18 353 57 62

KASA URZĘDU

UWAGA: Likwidacja Kasy w Urzędzie Gminy Gorlice od dnia 1 lipca 2021 r.

Najbliższy punkt kasowy świadczący usługi dla Urzędu Gminy znajduje się przy ul. Bieckiej 30 w odległości 350 m od Urzędu – Filia Banku Spółdzielczego w Gorlicach.

Opłata skarbowa pobierana jest przez wyznaczonych inkasentów w Urzędzie Gminy Gorlice ulotka


Kontakt telefoniczny (telefony do referatów KONTAKT ):


18 534 62 00 / 18 353 57 62 - sekretariat, centrala 

18 534 62 68 / 18 353 54 61 (fax)


18 534 62 42 - Zastępca Wójta
18 534 62 44 - Sekretarz Gminy

18 534 62 41 - Skarbnik Gminy, Główny Księgowy Urzędu

18 534 62 47 - biuro Rady Gminy

18 534 62 35 - odpady komunalne

18 534 62 36 - Ekodoradca, Czyste Powietrze

18 534 62 57 - inwestycje
18 534 62 31 - drogi
18 534 62 37 - gospodarka komunalna
18 534 62 45 - organizacyjny,
18 534 62 33, 18 534 62 02 - dowody osobiste, meldunki
18 534 62 49 - obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe
18 534 62 25 - kadry, informatyk
18 534 62 50 - księgowość finansowa
18 534 62 21 / 18 534 62 32 / 18534 62 58 - podatki
18 534 52 51 - opłaty za wodę, ścieki
18 534 62 38 - ochrona środowiska, rolnictwo
18 534 62 52 - działalność gospodarcza, zdrowie
18 534 62 01 - kontrola, podatek VAT
18 534 62 56 - promocja, profil zaufany, Karta Seniora, profilaktyka uzależnień

18 534 62 58 - kultura fizyczna,turystyka


Kontakt e-mail:
urzad@gmina.gorlice.pl


Dane do faktur i rachunków:


Nabywca: Gmina Gorlice

38-300 Gorlice

ul. 11 Listopada 2

NIP 7382131749

Odbiorca: Urząd Gminy Gorlice

38-300 Gorlice

ul. 11 Listopada 2

 

UWAGA:
Zmiana rachunku bankowego od 1 lutego 2021 r.
Urząd Gminy Gorlice  
70 8795 0005 2001 0009 2249 0001
Bank Spółdzielczy w Gorlicach


Wójt Gminy Gorlice - Jan Przybylski

 

Wójt Gminy Gorlice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorek
w godzinach od 8.00 do 15.00.

W pozostałe dni - w godzinach pracy Urzędu, jeżeli nie koliduje to z bieżącym terminarzem spotkań wójta, pracą w terenie oraz wyjazdami służbowymi - informacja
w sekretariacie, tel. 18 534 62 00 lub 18 353 57 62


Przewodniczący Rady Gminy Gorlice
Mieczysław Skowron

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Gorlice
Agnieszka Skowronek

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy
przyjmują mieszkańców gminy w poniedziałki w godz. 15.00 - 16.00, we wtorki w godz. 8.00 - 9.30


Struktura organizacyjna Urzędu

1.KIEROWNICTWO URZĘDU:
1) Wójt
2) Zastępca Wójta
3) Sekretarz
4) Skarbnik – Główny Księgowy Budżetu Gminy

2. REFERATY URZĘDU:
1) Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich
2) Referat Finansowo-Budżetowy
3) Referat Inwestycji, Rozwoju i Promocji
4) Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
5) Referat Organizacyjny, Kadr i Informatyki


3. ZESPOŁY:
1) Zespół ds. Wymiaru i Księgowości Podatkowej
2) Zespół ds. Gospodarki Komunalnej
3) Zespół ds. Dróg i Mostów
4) Zespół ds. Planowania Przestrzennego

4. SAMODZIELNE STANOWISKA:
1) Samodzielne Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej i Zdrowia
2) Samodzielne Stanowisko ds. Kultury Fizycznej i Turystyki
3) Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli i Scentralizowanego Podatku VAT
4) Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Rady

5. Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
    Radca Prawny
    Główny Księgowy Urzędu
    Audytor wewnętrzny
    Inspektor ds. BHPInformacja: Stanowisko ds. obsługi osób niepełnosprawnych


W Referacie Inwestycji, Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy Gorlice (parter, pok. nr 2) znajduje się stanowisko ds. obsługi osób niepełnosprawnych, gdzie można załatwić wszystkie sprawy realizowane przez tut. Urząd.

Stanowisko zapewnia swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym ruchowo – wejście od strony parkingu Starostwa Powiatowego w Gorlicach (brak schodów, progów i innych barier architektonicznych).

OBSŁUGA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH W URZĘDZIE GMINY GORLICE


Jednostki organizacyjne gminy

Oświatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny
Gminy Gorlice
ul. Łukasiewicza 6
tel. fax. 18 353 77 66
e-mail: zeasgor@poczta.onet.pl

Ośrodek Kultury Gminy Gorlice
Ropica Polska 338

38-300 Gorlice
tel. 18 353 01 25, fax 18 353 73 41
e-mail: okgg1@wp.pl, okgg@neostrada.pl

https://okgggorlice.info


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łukasiewicza 6
tel. fax. 18 353 75 74
e-mail: gops.gorlice@post.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej
Bielanka 25
38-311 Szymbark
tel. fax 18 353 17 04


DANE TELEADRESOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Urząd Gminy GorliceBudynek Urzędu Gminy Gorlice

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny