Strona główna

Gmina Gorlice

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Działania edukacyjno-informacyjne w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków

Informacje dotyczące:
1. Obowiązujących przepisów i procedur w obszarze charakterystyki energetycznej budynków.
2. Podstawowej wiedzy technicznej w tym obszarze, umożliwiającej obywatelom podjęcie decyzji o działaniach, które w sposób możliwie jak najbardziej efektywny (optymalnym zarówno pod względem technicznym, jak i kosztów) przyniosą oczekiwane rezultaty.
3. Dostępnych programów finansowych, wspierających poprawę charakterystyki energetycznej budynków, wraz z warunkami ich wykorzystania.
   

Uwaga! 30 czerwca 2022 roku mija termin składania deklaracji o źródłach ciepła

Urząd Gminy Gorlice przypomina, iż do 30 czerwca 2022 roku właściciele oraz zarządcy budynków mają obowiązek złożenia Deklaracji dotyczącej źródła ciepła i źródła spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).


   

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Drodzy mieszkańcy Gminy Gorlice!
Przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku istnieje obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Złożenie deklaracji dotyczy źródeł ciepła lub spalania paliw o mocy nie przekraczającej 1 MW w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny