Strona główna

Gmina Gorlice

Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - OSP Szymbark

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - Ochotnicza Straż Pożarna Szymbarkk

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Przetargi zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny