Strona główna

Gmina Gorlice

Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie Wójta Gminy Gorlice do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gorlice

Obwieszczenie Wójta Gminy Gorlice z dnia  23.06.2023r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gorlice


Wyłożenie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Ropica Polska

Obwieszczenie Wójta Gminy Gorlice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice dla obszaru położonego we wsi Ropica Polska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GORLICE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II

Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gorlice

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GORLICE Z DNIA 28.06.2022 O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GORLICE WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice

Uchwały z XXXVIII sesji z 27 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice - zmiany punktowe.

Ogłoszenie Wójta Gminy Gorlice - projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Gorlice z dnia 21.08.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Wójta Gminy Gorlice w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Wójta Gminy Gorlice w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Wójta Gminy Gorlice o podjęciu przez Radę Gminy Gorlice w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Bielanka, wieś Dominikowice, wieś Klęczany.
Na mocy powyższych uchwał zmieniono zakres obszarów objętych zmianą planów. Nowy
zakres obszarów objętych zmianą planów przedstawiają załączniki graficzne do niniejszego
ogłoszenia.


Obwieszczenie Wójta ws. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Wójta Gminy Gorlice o przystąpieniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice wsi: Bielanka, Dominikowice, Klęczany, Kobylanka, Ropica Polska, Stróżówka, Szymbark.
[1] [2] »

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny