Strona główna

Gmina Gorlice

COVID-19 KOMUNIKATY »

Funkcjonowanie Urzędu Gminy Gorlice oraz GOPS w systemie zamkniętym

KOMUNIKAT

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadza się ograniczenia w wykonywaniu zadań publicznych w Urzędzie Gminy Gorlice.
 
Informujemy, iż Urząd Gminy Gorlice oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonuje w systemie zamkniętym, obsługując Interesantów telefonicznie lub w drodze korespondencji elektronicznej.

Jedynie nadzwyczajne sytuacje uzasadniać będą bezpośredni kontakt z urzędem, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Ograniczenie obowiązywać będzie do odwołania.


Wójt
/-/ Jan Przybylski

                                          

Kontakt telefoniczny:
18 353 57 62 - sekretariat, centrala
18 534 62 00 – sekretariat

18 534 62 33 - dowody osobiste, meldunki
18 534 62 31 - drogi, gospodarka komunalna
18 534 62 38 - ochrona środowiska, rolnictwo
18 534 62 37 - gospodarka komunalna
18 534 62 32 - podatki
18 534 62 52 - działalność gospodarcza

Kontakt e-mail:
Zachęcamy do zapłaty podatków i opłaty za odbiór odpadów komunalnych przelewem bankowym.
Dla płatności, których termin upływa 16 marca br., do końca marca nie będą naliczane odsetki.Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne