Strona główna

Gmina Gorlice

Dla Przedsiębiorców »

Komunikat ws. rachunków podatkowych

KOMUNIKAT

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach informuje, że od dnia 1 stycznia 2020 r. wpłaty podatków PIT, CIT i VAT należy dokonywać WYŁĄCZNIE na indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy).

Indywidualny numer rachunku podatkowego można wygenerować na stronie internetowej www.podatki.gov.pl lub w siedzibie dowolnego urzędu skarbowego.

Numer rachunku generuje się automatycznie poprzez wskazanie identyfikatora podatkowego:

PESEL   
- dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
- niezarejestrowanych podatników VAT;    
NIP
- dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub zarejestrowanych podatników VAT,
- płatników podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne.

Rachunek podatkowy będzie niezmienny niezależnie od zmiany właściwości urzędu skarbowego.

Wpłaty dot. karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn (KP, PCC i SD) należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.