Strona główna

Gmina Gorlice

Problematyka Uzależnień »

Uzależnienie alkoholowe, przemoc domowa

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorlicach.

Przewodniczący: Ryszard Guzik
Członkowie: Grażyna Brzeziańska, Iwona Jamro, Renata Kozioł, Klaudia Zastępa - Strugała, Genowefa Michniak, Aleksander Kalisz, Krzysztof Lewek i Daniel Myśliwy


Wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie podjęcia działań wobec osób nadużywających alkoholu składać można w Urzędzie Gminy w Gorlicach, ul. 11 Listopada 2, pok. nr 2  lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Łukasiewicza 6, pok. nr 21.
Punkt konsultacyjny dla osób doznających przemocy - czynny codziennie
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Łukasiewicza 6.
(www.gops.gorlice.pl)

TELEFON ZAUFANIA
dla osób doznających przemocy domowej
509 985 731
  Dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00 oraz w poniedziałek, środę i piątek w godzinach 16:00 - 18:00


Dyżury specjalistów w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gorlicach, ul. Łukasiewicza 6
  • psycholog - każdy poniedziałek w godzinach 15:30 - 17:30,
  • prawnik -  pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 15:30 - 17:30,
  • członek GKRPA, policjant, pedagog szkolny, kurator sadowy, pielęgniarka środowiskowa, pracownik socjalny - ostatni piątek kwartału w godzinach 12:00 - 14:00,
  • członek GKRPA - każdy wtorek w godzinach 11:00 - 12:00,
  • osoby doznające przemocy domowej mogą znaleźć schronienie w Ośrodku Interwencji  Kryzysowej w Gorlicach, ul. Słoneczna 7.


Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach, ul.Szpitalna 10A
(www.ctu.gorlice.pl)

Centrum oferuje kompleksowy program pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. Centrum oferuje diagnozę, terapię indywidualną i grupową, poradnictwo finansowe i prawne oraz interwencję kryzysową. Wszystkie proponowane świadczenia są bezpłatne. Rejestracja osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku od godz.8:00 - 15:00 pod nr tel. 18 352 77 45 lub 18 355 33 79. Osoby zainteresowane mogą zgłosić się na dyżur terapeuty w godzinach od 9 - 11 od poniedziałku do piątku.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne