Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Masz problem natury prawnej, ale nie masz pieniędzy? Wydaje ci się, że sytuacja jest beznadziejna? Wspomogą cię adwokaci, radcowie prawni, doradcy obywatelscy i mediatorzy z punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji.

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej
Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalna pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

Każda osoba w trudnej sytuacji  życiowej w każdej życiowej sprawie, między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
Osoby sąmozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobowa działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?

Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?

Przez internet: na stronie
www.np.ms.gov.pl;

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne