Strona główna

Gmina Gorlice

Sołectwa

Bielanka

Bielanka położona jest na południe od Szymbarku, w paśmie Magury Małastowskiej, zajmuje obszar 1014 ha. Jest to stara wieś łemkowska, założona w XV stuleciu w dobrach Gładyszów. Przez wieki słynęła z produkcji dziegciu, leku produkowanego z żywicy sosny i brzozy, którym handlowali wędrowni dziegciarze.

Bystra

Bystra leży na północ od Szymbarku, w dolinie potoku Bystrzanka, zajmując powierzchnię 1436 ha. Swoimi początkami sięga 1369 r. Lokowana była przez Kazimierza Wielkiego na tzw. surowym korzeniu.

We wsi zachował się XIX-wieczny dwór rodziny Groblewskich, obecnie siedziba Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego.

Dominikowice

Dominikowice to wieś malowniczo położona przy drodze wojewódzkiej Gorlice – Dukla, na falistym terenie, z pięknymi punktami widokowymi. Na południu znajduje się rozległy kompleks leśny wzniesienia Łysuli (551 m npm). Powierzchnia wsi wynosi 1012 ha. Wieś ta jest jedną z najstarszych miejscowości w rejonie gorlickim.

Klęczany

Wieś Klęczany położona jest w dolinie rzeki Ropy, na wysokości ok. 265 – 280 m n.p.m. Po południowo – wschodniej stronie potoku Moszczanka teren jest dość plaski, położony na wysokości ok. 265 m n.p.m. (najniżej w gminie). Przez Klęczany przebiega droga krajowa nr 28 Zator – Medyka.

Kobylanka

Miejscowość Kobylanka leży nad rzeką Ropą, na tzw. Pogórzu Karpackim a jego mieszkańcy to tzw. Pogórzanie. Położona jest w malowniczym, górzysto – leśnym krajobrazie, na terenach słynących ze złóż ropy i gazu. Historia wsi Kobylanka sięga w odległe czasy. Sama nazwa Kobylanka pojawiła się około 1363 roku – jej założycielem była rodzina Pieniążków.

Kwiatonowice

Położenie sołectwa na wzgórzu sprawia, że na turystów odwiedzających miejscowość czekają piękne miejsca widokowe – rozległe panoramy Beskidu Niskiego i Pogórza Ciężkowickiego. Wieś Kwiatonowice to w niewielkim stopniu przekształcony teren rolniczy o czystym środowisku naturalnym, gdzie utrzymuje się tradycja uprawiania kwietnych ogródków przydomowych oraz gdzie pielęgnuje się tradycje kulturowe i kulinarne.

Ropica Polska

Historycznie i administracyjnie to odrębna wieś, faktycznie jednak przedmieście Gorlic, z którym łączy się główny ciąg jej zabudowy wzdłuż szosy Gorlice – Nowy Sącz. Administracyjnie sołectwo wchodzi w skład Gminy Gorlice, jego powierzchnia wynosi 747 ha.

Stróżówka

Stróżówka to wieś o charakterze rolniczo-mieszkalnym. Stanowi przedmieście Gorlic i zajmuje powierzchnię 496 ha. Przez jej teren przebiega droga wojewódzka nr 977 Tarnów – Konieczna. Nazwa miejscowości wywodzi się od słowa Stróże, Strażnica.

Szymbark

Miejscowość położona jest nad rzeką Ropą, otoczona zewsząd wzniesieniami Gór Grybowskich - Maślaną Górą (753 m), Miejską Górą (613 m). Na zboczu Jeleniej Góry jest rezerwat o tej samej nazwie. Szymbark jest malowniczą miejscowością, charakteryzuje się wieloma zabytkami i łagodnym klimatem, co stwarza znakomite warunki do wypoczynku.

Zagórzany

Zagórzany to jedna z najstarszych wsi Ziemi Gorlickiej. Pierwsze udokumentowane wzmianki pochodzą z 1319 roku. Prawie do końca XIII wieku wieś stanowiła własność Opactwa Benedyktynów z Tyńca. Po pierwszym rozbiorze Polski (1772 r.) wieś została zakupiona przez Wielopolskich z Kobylanki, a następnie przeszła w posiadanie rodziny Skrzyńskich. Tadeusz Skrzyński wybudował neogotycki zamek z licznymi bogatymi wykuszami, basztami i wieżyczkami. Pałac zaprojektowany przez znanego architekta włoskiego Franciszka Marię Lanciego i wielki park krajobrazowy w stylu angielskim były miejscem częstych wizyt artystów.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny