Strona główna

Gmina Gorlice

Edukacja

   

„Poznaj Polskę” w szkołach Gminy Gorlice

Gmina Gorlice otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w kwocie 174.420,00 zł.
Z dofinansowania korzystają obecnie wszystkie szkoły Gminy Gorlice. Od października do grudnia 2022 r. organizowane są wycieczki do ciekawych miejsc.

„Aktywna tablica” w Szkole Podstawowej w Zagórzanach

Do Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Zagórzanach trafiła kwota 25.600,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych. W ramach programu zakupiono pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii (komputery oraz specjalistyczne oprogramowanie).

Całkowita wartość projektu realizowanego w Szkole Podstawowej w Zagórzanach wynosi 32.000,00 zł. Dofinansowanie stanowi 80% powyższej kwoty. Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

Realizacja projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II

Gmina Gorlice otrzymała dofinansowanie w kwocie 100.633,68 zł na realizację zajęć, których celem jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez uzupełnienie u uczniów braków edukacyjnych w realizacji podstawy programowej oraz działania rozwijające zainteresowania z zakresu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych (matematyczno-przyrodniczych, językowych, rozumienia i uczenia się). Zajęcia będą realizowane w każdej szkole podstawowej z terenu Gminy Gorlice.

Dofinansowanie otrzymano w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych –Grant 3” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje.
   

Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2022 r. w szymbarskim Kasztelu odbyła się gminna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wójt Jan Przybylski spotkał się z dyrektorami oraz nauczycielami Szkół Podstawowych, Samorządowych Przedszkoli i Zespołów Szkolno-Przedszkolnych.

„Laboratoria Przyszłości”

Gmina Gorlice otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 551 400,00 zł w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.
Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Celem programu jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).
   

Nowa dyrektor szkoły w Dominikowicach

Wójt Gminy Gorlice Jan Przybylski w dniu 1 września 2022 roku, uroczyście powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dominikowicach Pani Małgorzacie Krzemińskiej, nauczycielce tej szkoły.
Podczas uroczystości inaugurującej nowy rok szkolny Pan Wójt podziękował także ustępującej Pani Dyrektor Lidii Foltyn za pełne zaangażowania kierowanie szkołą, za sumienne i odpowiedzialne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem.

Projekt promujący czytelnictwo

Gmina Gorlice otrzymała dotację celową w kwocie 48.000,00 zł na zakup książek, elementów wyposażenia bibliotek szkolnych oraz na realizację działań promujących czytelnictwo w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”. Całkowita wartość projektu to kwota 60 000 zł.

Dofinansowanie stołówki w Szkole Podstawowej w Kobylance

Gmina Gorlice otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, moduł 3.
Projekt zakłada doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki w Szkole Podstawowej w Kobylance.
Dofinansowanie wynosi 80 000 zł, a całkowita wartość projektu 100 000 zł.
   

Trzy szkoły z Gminy Gorlice najlepsze w powiecie gorlickim

Portal WaszaEdukacja.pl opublikował ranking szkół podstawowych 2022. W ogólnopolskim rankingu wzięło udział 9 112 szkół. Szkoły Gminy Gorlice zajęły wysokie pozycje w rankingu, a w powiecie gorlickim aż trzy z nich znalazły się na podium.

Najwyższą pozycję na tle powiatu gorlickiego zajęła Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zagórzanach, na drugim miejscu znalazła się Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Dominikowicach, a tuż po nich Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Ropicy Polskiej.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [16] »

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny