Strona główna

Gmina Gorlice

Turystyka » "Beskidzkie Morskie Oko" »

Beskidzkie Morskie Oko

Ścieżka do Beskidzkiego Morskiego Oka w Szymbarku

W 2007 roku oddano dla turystów ścieżkę turystyczno – przyrodniczo – edukacyjną pn. Szlakiem Architektury Drewnianej od cerkwi na Wólce do Beskidzkiego Morskiego Oka w Szymbarku.

Ścieżka prowadzi od cerkwi na Wólce, drogą przez las do kasztelu, poprzez centrum wsi i znajdujące się tu skansen i kościół św. Wojciecha. Następnie przez tereny leśne, szlakiem zielonym (z Szymbarku do Stróż) do rezerwatu „Jelenia Góra”. Ze szlaku jest zejście do osuwiskowego jeziorka zwanego „Beskidzkim Morskim Okiem”. Powrót tym samym szlakiem do centrum Szymbarku lub ścieżką prowadzącą do przysiółka Łęgi.

Trasa została wyznakowana wraz z wykonaniem małej infrastruktury turystycznej dzięki wygranemu konkursowi przez PTTK Oddział w Gorlicach w ramach konkursu „Małopolska Gościnna”. Ze środków finansowych Województwa Małopolskiego wykonano dwie tablice informacyjno – turystyczne przedstawiające opis „Beskidzkiego Morskiego Oka” i rezerwatu „Jelenia Góra”, dwa komplety drewnianych ław i stołów, kosze na śmieci, ogrodzono brzeg jeziorka drewnianą balustradą, zamontowano 11 drogowskazów oraz 3 tablice ze schematyczną siecią szlaków. Wydano folder o realizacji projektu i o atrakcjach Szymbarku.
Partnerami wpierającymi projekt byli: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Gminy Gorlice, Nadleśnictwo Gorlice.

Rezerwat przyrody Jelenia Góra

„Jelenia Góra” - florystyczny rezerwat przyrody, utworzony w 1984 roku, usytuowany w Szymbarku, na wzniesieniu o tej samej nazwie, na pograniczu Beskidu Niskiego i Pogórza Karpackiego. Jego powierzchnia wynosi 12,97 ha. Chronione są tu naturalne stanowiska paproci – języcznika zwyczajnego, w zespole jaworowym. Ochronie podlegają także fragmenty naturalnej buczyny karpackiej.

Języcznik zwyczajny - gatunek paproci należący do rodziny zanokcicowatych. Roślina wieloletnia. Występuje w Azji, Europie i północnej Afryce. W Polsce występuje tylko w Karpatach i na Przedgórzu Sudeckim. Liście duże (15-60 cm długości i 3,5-6 cm szerokości), językowate, niepodzielone, co jest wyjątkiem wśród paproci. Rośnie w cienistych, wilgotnych lasach.


Obok rezerwatu znajduje się największe w polskich Karpatach fliszowych jeziorko osuwiskowe nazywane „Beskidzkim Morskim Okiem”.
Powstało ono w niszy osuwiskowej największego osuwiska – Szklarki. Osuwisko to utworzyło się w 1784 roku, a odnowione zostało w roku 1913. Wtedy też powstało jeziorko o wymiarach ok. 50 x 20 metrów. Ostatnie większe obsunięcia materiału skalnego miały miejsce w roku 1974. Widoczna jest tutaj ogromna nisza osuwiska i wielki jęzor, który jest porośnięty drzewami, lecz nie całkiem stabilny.

Beskidzkie Morskie Oko w Szymbarkucerkiew na Wólce w Szymbarku
willa "Perełka" w Szymbarku

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny