Strona główna

Gmina Gorlice

Kultura » Biblioteki »

Biblioteki

Zintegrowany system biblioteczny dla pięciu powiatów Małopolski staje się faktem! 

W dniu 27 grudnia 2010 r. w Nowym Sączu członkowie zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Powiatu Gorlickiego podpisali umowę na dofinansowanie projektu "Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w województwie małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych".

Przedstawiamy Państwu pierwsze informacje o projekcie:

Źródło finansowania projektu

Nazwa Programu Operacyjnego
MRPO – Małopolski Regionalny Program Operacyjny
Numer i nazwa Osi Priorytetowej
1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy
Numer i nazwa Działania
1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Opis projektu

Tytuł projektu: Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w województwie małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych.
Rodzaj projektu: Budowa lub rozbudowa systemów udostępniających e-usługi publiczne w zakresie administracji publicznej, ochrony zdrowia, turystyki, edukacji, oświaty, gospodarki komunalnej.
Numer i nazwa tematu priorytetowego: Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.).
Forma finansowania: pomoc bezzwrotna.
Miejsce realizacji projektu: województwo małopolskie, powiaty: gorlicki, miechowski, nowosądecki, nowotarski, olkuski.
Liczba czytelników, którzy w 2009 roku korzystali z ich zbiorów to 88 404 osoby, a zbiory będące w posiadaniu tych bibliotek to 1 258 889 woluminów.

Partnerzy projektu zdecydowali się na stworzenie zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami. Działania inwestycyjne będą obejmować zarówno zakup wymaganego sprzętu (komputerów) wraz z instalacją i oprogramowaniem, jak również wdrożenie systemu informatycznego dla 33 bibliotek i ich filii.

Każda z bibliotek gminnych razem z filiami będzie tworzyła centralny katalog zawierający, zależnie od przyjętych przez bibliotekę założeń, bazę zasobów i/lub bazę bibliograficzną. Jednocześnie każda z bibliotek będzie pracowała z centralną bazą czytelników gminy.

Dla wszystkich baz zostanie uruchomiony portal internetowy z multiwyszukiwarką, która pozwoli na równoczesne przeszukiwanie wszystkich baz w powiecie.
Projekt w dużej części opiera się na istniejących w placówkach zasobach komputerowych, które będą wykorzystane do projektu. Dlatego biblioteki poprzez projekt uzupełniają swoje wyposażenie jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wdrożenia systemu.

Oddziaływania projektu

Wysoki poziom dostępności do usług publicznych.
Podniesiona jakość obsługi czytelników bibliotek gminnych, poprzez standaryzację i automatyzację usług i zdalny dostęp do baz danych.
Zwiększony zasób zbiorów poprzez wirtualne połączenie zasobów 33 placówek.
Powiązanie technologii ICT z tradycyjnymi obszarami wiedzy.
Zwiększony dostęp do informacji i wiedzy.
Zrealizowana unijna polityka zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i wiejskich w zakresie dostępu do usług bibliotecznych.
Zwiększony dostęp do usług publicznych przez osoby niepełnosprawne.
Stworzone możliwości zdobywania informacji i wiedzy niezależnie od statusu materialnego, pochodzenia społecznego i geograficznego.
Wyeliminowane niekorzystne podziały społeczne.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny